Chi bộ Đảng

 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976728520
  • Email:
   lthue.chuvanan@kontum.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung